05/05/2016

Solucionar o recoñecemento en linux do porto serie no IDE de Arduino

Ningún comentario:

Publicar un comentario