13/08/2011

OFERTA DE EMPREGO PARA TITULADOS E TITULADAS EN ELÉCTRÓNICA

Dende a delegación de Lugo de Adecco comunícannos que están nun proceso de selección de cándidatos e candidatas para o posto de Oficial de 3ª para importante empresa del sector de la energía eólica ubicada en Viveiro. O número de cándidatos seleccinados oscilará entre 50 e 100, segundo o comunicado.
É imprescindible que os candidatos e candidatas conten con titulación nos Ciclos Medios ou Superiores da familia profesional de electricidade e electrónica ou da familia profesional de Fabricación Mecánica, como poden ser o alumnado titulado  no IES PERDOURO en:
  • Ciclo Medio de Equipos Electrónicos de Consumo
  • Ciclo Medio de Mecanizado
  • Ciclo Superior de Desenvolvemento de Produtos Electrónicos
así como unha experiencia mínima de 6 meses en postos similares.
Asi mesmo, para está empresa están a buscar candidatos e candidatas para 10 postos de condutores e condutoras de carretas. Neste caso non é necesario contar cunha formación específica, pero sí contar con 6 meses de experiencia en postos de almacén e carnet de condutor de carreta.
En ámbolos dous postos ofrécese incorporación a partir de setembro e un contratro temporal entre 3 e 6 mesese a xornada completa, en horarios de quendas (mañá, tarde e noite).
Máis información:

Ningún comentario:

Publicar un comentario