11/01/2011

Aplicacións prácticas dos condensadores e bobinasEgon Strauss, explica o circuito anterior  en http://www.webelectronica.com.ar/montajes2/nota46.htm

Ningún comentario:

Publicar un comentario