23/09/2010

Uso do multímetro

En rincones.educarex, tendes un cuestionario combinado con animacions  apara traballar o uso do multímetro.

Ningún comentario:

Publicar un comentario